اگر خانمی دچار بیماری یا عارضه ای شود چگونه تشخیص داده می شود؟ کولپوسکوپی یکی از روش های تشخیصی در زنان است. اندام تناسلی زنانه به دلیل حساسیت های فراوان و پیچیدگی های که دارد، تشخیص و درمان بیماری...

بیشتر بخوانید