زایمان از جمله مواردی است که می تواند برای خانم های باردار با نگرانی هایی همراه باشد. زایمان می تواند به دو صورت طبیعی و یا سزارین انجام شود. بر خلاف زایمان طبیعی، در سزارین برای به دنیا آوردن جنین...

بیشتر بخوانید