حتما نام دیابت بارداری تا کنون به گوشتان خورده است؛ دیابت حاملگی به معنای افزایش قند خون در دوران بارداری است در حالی که همین فرد پیش از دوران حاملگی قند خون طبیعی داشته است. در دوران بارداری هورمون...

بیشتر بخوانید